Fogyni hz,

Fogyni sötét körök

Tartalom

  A napfogyatkozás és Petőfi intő példája A mai napfogyatkozás ugyan részleges volt, de a sugarak éppúgy károsíthatják a retinát, mint teljes napfogyatkozáskor.

  fogyni sötét körök

  A szem megfelelő védelmének elmulasztása súlyos következményekkel járhat, ahogyan azt Petőfi Sándor is megtapasztalhatta ben. Korábban éve született Petőfi Sándor "Teremtő isten!

  fogyni sötét körök

  Petőfi ekkor már több mint két éve küszködött az es teljes napfogyatkozáskor tanúsított könnyelműségének következményével. Akkor - ahogy arról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján olvasható dokumentum szerint - as kiadásában a Közhasznú és mulattató Nemzeti vagy Hazai Kalendáriom is beszámolt - "a teljes elsötétedés egy eloszthatlan pillanatban állott be az utólsó napsugár enyésztekor.

  Az égen pedig meglepő látvány mutatkozott.

  fogyni sötét körök

  A sötét holdtányér körül, azon a ponton, hol a nap elenyészett, egy vakitó fehér ezen elejénte legszélesb helyén mintegy két körpercz vastagságu fénygyürü képződött, melly rögtön az egész holdat bevoná, szélességben 's világosságban változólag 's mindig ott legszélesb és legvilágosb, hol a' holdkörszél a' napkörszélhez legközelebb állott.

  Kevés perczczel e' fénygyürü képződése után, több, de leginkább három helyen ketteje a' felső, harmadika pedig a' bal alsó fogyni sötét körök szétágazó hegyhasonlatosságu csucsorodások mutatkoztak, mellyek azonnal föltűnésök után őszibaraczk-pirosságu szint öltöttek, mellynek tüze csak az izzó érczéhez hasonlítható.

  fogyni sötét körök

  A' szín intenzitása a' teljes setétség középe táján növekedett, s aztán ismét fogyni sötét körök. Visszaemlékezése szerint a költő fittyet hányt a szükséges óvintézkedéseknek. De a mint az első sugár igen éles hatással ismét kilövellt, Petőfi szemeire csapta tenyerét, s egész hazáig karon kellett őt vezetnem, s csak napok múlva szűnt meg káprázata, de balszemének ez annyira ártott, hogy avval soh' fogyni sötét körök látott többé tisztán.

  fogyni sötét körök